РАБОТИЛНИЦА ЗА СЕМЕЈНИ КОНСТЕЛАЦИИ -  

ФАМИЛИЈАРЕН ПОРЕДОК НА ЉУБОВТА 

во сабота, 11 февруари 2018, од 11 до 19 часот

во Јога центарот - Тафталиџе, Скопје

Ја води Лидија Георгиева

Информации и пријавување на телефон 071 23 87 85

Ако сакате да се ослободите од негативни ситуации што ви се повторуваат, од чувство на заглавеност во животот, од состојба во која што се чувствувате блокирани или не можете потполно да ги изразите своите потенцијали... дојдете на работилницата.

 

Групната работа во рамките на системските констелации има за цел да го извади на виделина она што било потиснато, заборавено, или несакано да се види, било на лично или транс генерациско ниво. На тој начин повторно се воспоставува рамнотежа и севкупност на енергетското поле, како на индивидуалното, така и на семејното. Тоа носи психолошко олеснување и го придвижува процесот на исцелување на ниво на психата, телото и душата.

 

Може да изберете било која тема на која што ќе работите; на пример: болки во телото (грбот, коленото ...), несоница, внатрешен немир или конфликт, конфликт со некое лице, внатрешна блокада што сакате да ја разрешите, болест, страв, физичка повреда,  партнерски односи, деловни проблеми и тн.

 

Темата на која што ќе работите НЕ МОРА да биде споделена со другите.
Всушност, кога се поставува проблемот и додека трае разрешувањето на семејната констелација, никој од присутните не ја знае темата. Така се избегнува интелектуалното анализирање и се остава можност да се активираат енергетските процеси кои што ќе доведат до разрешување на конфликтот. На сите ви се познати состојбите кога интелектуално разглабате еден проблем, но не наоѓате решение. Поставувајќи си лична цензура за да се заштитиме од болката, не ја согледуваме вистината па така проблемот не може ниту да биде разрешен и се повторува со слични сценографии.

 

По завршувањето на констелацијата на којашто работите, ако сакате вашата тема може да ја споделите со другите. Многу често, ќе видите дека вашата тема е и тема на многумина други, што се покажува на работилниците. Спознанието дека не сме сами со својот проблем, е олеснувачко – многумина други можат да нѐ разберат и да ни помогнат.

 

При поставувањето на семејните констелации учествуваат сите, без оглед на тоа дали вие поставувате тема или не. Улогите во кои што сте избрани се, исто така, ваша тема, без оглед дали тоа го препознавате тогаш или отпосле.

 

Многу лични проблеми и теми со кои се носиме во секојдневниот живот се резултат на доживеаните трауми во семејство, кои најчесто се пренесуваат со генерации. Семејството, како и секој друг систем има свој природен распоред. Кога тој распоред е нарушен како последица на разни трауми, последиците може да се чувствуваат со генерации. По пат на емоционално врзување доживеаните трауми се пренесуваат од родителите на децата и тоа низ повеќе генерации. Ова ја објаснува појавата на болести, физички или психички кај деца или млади луѓе, или возрасни кои лично не доживеале траума, ниту биле сведоци на драматични настани.

 

Семејна констелација е групна системска терапија што ја разви германскиот терапевт и филозоф Берт Хелингер, во средината на седумдесеттите години на минатиот век. Тоа е метода за лична трансформација и разрешување на разни психолошки теми и проблеми: лични, семејни, партнерски, родителски, деловни и многу други.

 

Низ праксата се покажа дека методата има и исцелително дејство зашто го подржува процесот на оздравување кај разни болести.

 

 

Лидија Георгиева пет години посетува едукација за системски терапевт, кај Владо Илиќ, кој петнаесетина години работи на просторот на поранешна Југославија, во Германија и во САД.

Оваа година ги посетува и семинарите за семејни констелации што ги организира Матеј Шкуфец од Словенија.

 

Во 2007 година во Србија семејната констелација е призната како алтернативна медицинска техника од Министерството за здравство.

 

За повеќе информации може да ја посетите веб страната на СЕМЕЈНИ КОНСТЕЛАЦИИ: 

http://www.orderoflove.com/o-poretku-ljubavi

 

Нашите наставници

Лидија Георгиева
Го основа (1996) и го води Јога центарот - Тафталиџе, Скопје

Kети Едровска Исајловска е лиценциран психолог во здравство и психотерапија.

Јана Малинова
Инструктор по јога
^ Назад